Portier Druten

KlokGroep wil graag weten wat uw wensen en behoeften zijn voor Portier in Druten. Daarom gaan we u, aan de hand van de stedenbouwkundige principes, in de volgende enquête naar uw gedachten en ideeën vragen die u heeft voor het project Portier in Druten. Een stedenbouwkundig plan is een grove tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven en waarbij de aansluiting met de omliggende terreinen wordt gezocht. Een plan op hoofdlijnen dus en niet in detail.

Het stedenbouwkundig plan is een element dat nodig is om de bestemmingsplanprocedure op te starten. Op de locatie stond eerst een basisschool en dat betekent dat er op dit moment geen woningen gebouwd mogen worden. Hiervoor moet de bestemming worden gewijzigd.

Wij hebben de vragen ingedeeld aan de hand van 5 thema’s die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan; te weten Groen, Mobiliteit, Wonen, Klimaatbestendigheid & Duurzaamheid en Historie & Voorzieningen. Het invullen van de vragen en ideeën duurt circa 10 minuten. Om te starten vult u hiernaast uw inlogcode in. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

‘Uw bijdrage heeft invloed op hoe de nieuwe buurt eruit gaat zien!’

thema Groen
thema Mobiliteit
thema Wonen
thema Klimaatbestendigheid en duurzaamheid
thema Historie en Voorzieningen

Hoe werkt het?

1. Ontvang uw code

Alle deelnemers ontvangen een code per brief of e-mail

2. Log in met uw code

Met deze code kan u hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt u door 3 stappen en toont u daarna meteen het resultaat!

Wat is er bedacht?

Aantal reacties: 114

Goede loop- en fietsverbindingen

thema Mobiliteit
icon
1

icon
0

icon
134
Een invulling van een duurzaam mobiliteitsconcept kan zijn: goede loop- en fietsverbindingen. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier....
Facebook icon Instagram icon

Bankjes

thema Groen
icon
2

icon
1

icon
118
Een invulling van de groene ruimte kan zijn: Bankjes. Het plaatsen van bankjes in de wijk, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten om een praatje te maken. Voor mensen die minder goed ter been zijn, is het een rustpunt in de dagelijkse wandeling. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee …...
Facebook icon Instagram icon

Een wandel- en fietspad van D'n Bogerd naar het winkelgebied

thema Mobiliteit
icon
3

icon
0

icon
115
Een prettig (ruime en groene) wandelroute vanuit D’n Bogerd en de woonwijk naar het winkelgebied. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier....
Facebook icon Instagram icon

Bloemenpartijen

thema Groen
icon
4

icon
0

icon
112
Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: bloemenpartijen. Bloemenpartijen geven kleur en een parkachtige uitstraling aan de wijk. Denk hierbij aan bloemenperken met tulpen of andere bloemensoorten. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier....
Facebook icon Instagram icon

Zelf energie opwekken met zonnepanelen op daken

thema Klimaatbestendigheid en duurzaamheid
icon
5

icon
0

icon
111
Zelf energie opwekken met zonnepanelen op daken. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier....
Facebook icon Instagram icon

Lokaal hemelwater opvangen en hergebruiken

thema Klimaatbestendigheid en duurzaamheid
icon
6

icon
0

icon
105
Het hemelwater in Portier wateren we oppervlakkig af en proberen we zo lang mogelijk vast te houden zodat we in droge perioden de beplanting kunnen bewateren. Door het hemelwater oppervlakkig af te wateren hoeven we geen extra hemelwaterafvoer onder de grond aan te leggen, waardoor we meer ruimte in de …...
Facebook icon Instagram icon

Belangrijkste onderwerpen

Groen

Een hoogwaardige, groene openbare ruimte is een belangrijk uitgangspunt voor Portier

26%

Mobiliteit

Vanuit de gebiedsvisie zijn vaste afspraken gemaakt voor Portier op het gebied van mobiliteit.

21%

Wonen

Portier is een dynamisch woongebied van minimaal 125 woningen in een groene parkachtige omgeving

26%

Klimaatbestendigheid en duurzaamheid

Voor Portier zijn klimaatbestendigheid en duurzaamheid belangrijke pijlers die worden meegenomen in het ontwerp.

19%

Historie en Voorzieningen

Een plek waar recente en oude historie samenkomen en nieuwe sociale verbindingen worden gelegd.

8%

Nog meer ideeën


Waterdoorlatende verharding toepassen, zoals grasbetontegels op de parkeerplaatsen. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Speelplekken voor jonge kinderen. Speelplekken voor jonge kinderen zijn gericht op kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd en bestaan veelal uit wipkippen, schommels en een zandbak. Deze plekken zijn ook zó ingericht dat het voor ouders eenvoudig is om overzicht te houden over hun spelende kinderen. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Platte daken vergroenen we waar het kan, wat zowel een meerwaarde biedt voor de hittestress, wateropgave, ecologie als de isolatie van de woning. Per saldo zal het verharde oppervlak in Portier verminderen en wordt er in plaats hiervan veel groen aangelegd, wat een verkoelende werking zal hebben op het terrein en de omgeving. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Een invulling van een collectieve voorziening zou kunnen zijn: een binnentuin. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Het kunstwerk Reikende Handen van kunstenaar Ted Felen zou kunnen worden herplaatst. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: waterpartijen. Bij waterpartijen moet u denken aan vijvers, beekjes, wadi’s en andere landschapselementen, gevuld met stromend of stilstaand water. Waterpartijen kunnen de nieuwe wijk een parkachtige kwaliteit geven. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Een invulling van een duurzaam mobiliteitsconcept kan zijn: Elektrisch rijden stimuleren. Bijvoorbeeld door een groot aantal laadpalen in de wijk De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Zowel koop- als huurwoningen (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Een invulling van een collectieve voorziening zou kunnen zijn: een afleverpunt voor pakketdiensten. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Mensen boven een zekere leeftijd (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Efficiënt met brandstoffen, warmte of stroom omgaand; weinig energie verbruikend (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Gevels vergroenen waar het kan, wat zowel een meerwaarde biedt voor de hittestress, wateropgave, ecologie als de isolatie van de woning. Per saldo zal het verharde oppervlak in Portier verminderen en wordt er in plaats hiervan veel groen aangelegd, wat een verkoelende werking zal hebben op het terrein en de omgeving. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Aansluitend op de behoeften van het heden zonder in de toekomst tot problemen te leiden (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Hondenuitlaatplek. Een uitlaatplek voor de honden in de buurt. Vaak bestaan deze gebieden uit parkjes en/of grasvelden en worden zij aangegeven met borden. Er kunnen voorzieningen aangebracht zijn zoals schaduwplekken, drinkwater en banken voor de baasjes De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Lijkend op een park. (bron: https://nl.wiktionary.org/). Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 61

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: insectenhotels. Een speciaal geconstrueerde insectenschuilplaats dient vaak zowel een ecologisch als een milieueducatief doel. Met verschillende materialen geconstrueerde insectenhotels staan dikwijls in heemtuinen, ecologische tuinen en milieueducatiecentra. Insectenhotels zijn er meestal op gericht insecten te laten overwinteren. (bron: wikipedia) De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Picknicktafels. Door het plaatsen van picknicktafels in de openbare ruimte wordt het mogelijk om bij mooi weer samen buiten te eten in de wijk. Het ligt wel voor de hand dat deze picknicktafels vaste objecten zijn die niet gaan zwerven door de wijk, en die bovendien bestand zijn tegen weer en wind. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Niet aan gevaar blootstaand (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Een invulling van een collectieve voorziening zou kunnen zijn: een moestuin. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Speelplekken voor oudere kinderen. Speelplekken voor oudere kinderen (vanaf 5 jaar) zijn speelplekken met meer uitdagende speelaanleidingen, zoals klimrekken. In deze speelplekken is minder aandacht voor toezicht door ouders, omdat kinderen hier veelal zelf spelen. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Sociaal aangenaam, knus, leuk, onderhoudend (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Een invulling van een collectieve voorziening zou kunnen zijn: een dakterras. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Jonge mensen die pas net toetreden tot de woningmarkt (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Kunstwerken. Het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Denk hierbij aan (wand) schilderingen, beelden of andere objecten in de openbare ruimte. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Huishouden bestaande uit een of meer ouders en hun kinderen (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Verkeer met relatief weinig auto's (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie

Kalm, weinig prikkels (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken. Het verschilt van traditioneel autohuren doordat het huren van auto's voor een korte termijn (bijvoorbeeld per minuut of per uur) mogelijk maakt. Autodelen wordt vooral gebruikt door mensen die relatief weinig met een auto rijden. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Een invulling van een collectieve voorziening zou kunnen zijn: een kas. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

De mate waarin iets ruim is (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Elkaar helpen in de zin van elkaar ondersteunen (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: Jeu-de-boulebaan. Een jeu-de-boulebaan in de buurt kan een mooie ontmoetingslocatie voor haar inwoners en de omliggende wijken. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Verscheidenheid (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Kenmerkend (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: fitnessapparaten. Door het plaatsen van fitnessapparaten in de buitenruimte wordt bewegen gestimuleerd en is er (nog) een aanleiding om elkaar te ontmoeten. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Indrukwekkende uitstraling. (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Goed te bereiken (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Een invulling van een duurzaam mobiliteitsconcept kan zijn: deelfietsen. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dat wat de samenleving bij elkaar houdt (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Geschiedenis (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Al dan niet toevallig bij elkaar komen van 2 of meer personen (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Met veel sfeer (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Van deze tijd, volgens de laatste mode (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Grensverleggend (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbind (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Vol opgewekte drukte (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Niet gesloten, openbaar (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Dit woningtype zou mogelijk kunnen worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Prettig en comfortabel en daardoor verleidelijk om te gebruiken (bron: https://nl.wiktionary.org/) Dit beschrijft een mogelijk kenmerk voor wonen en leven in toekomstig Portier. Dit kenmerk geeft richting aan de architect in het ontwerpproces. De afbeelding beschrijft dit kenmerk in een beeld. Dit beeld is geen ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.

Een invulling van de groene ruimte zou kunnen zijn: ligstoelen. Ligstoelen in de openbare ruimte zodat bewoners bij mooi weer comfortabel kunnen genieten van de zon. Het ligt wel voor de hand dat deze ligstoelen vaste objecten zijn die niet gaan zwerven door de wijk, en die bovendien bestand zijn tegen weer en wind. De afbeelding toont een voorbeeld om dit idee te illustreren. De afbeelding is geen ontwerp voor Portier.

Dit woningtype kan mogelijk worden gerealiseerd in Portier. In het vervolg van het ontwerpproces moet nog blijken welke woningtypen het best passen. Het bijgevoegde beeld is geen concreet ontwerp, maar dient alleen ter illustratie.